Danske Musik- og Kulturskoler søger generalsekretær

Stillingsopslag:

Den nystiftede forening Danske Musik- og Kulturskoler (DMK) skal ansætte en generalsekretær. Stillingen er nyoprettet og vil blive besat på individuel kontrakt. Foreningen har adresse på Vartov i Københavns centrum.

Generalsekretæren refererer til DMKs bestyrelse og skal varetage foreningens daglige drift. Sammen med foreningens formand og bestyrelse medvirker generalsekretæren til netværks-, organisations- og strategiudvikling samt tegner foreningen udadtil. Vigtige arbejdsopgaver omfatter det overordnede ansvar for:

  • Daglig ledelse
  • Økonomi, budget, regnskab og fundraising
  • Interessevaretagelse
  • Ansvar for kommunikation, presse og PR
  • Daglig kontakt til medlemsskoler og regionale samråd
  • Betjening af DMKs bestyrelse
  • Projektudvikling

Generalsekretæren vil i samarbejde med DMKs bestyrelse som en af sine første opgaver skulle etablere et arbejdsdygtigt sekretariat.

Kvalifikationer

Vi søger en generalsekretær med stærke relationelle kompetencer, som forstår at både udvikle og navigere i en kompleks og mangfoldig organisation. Generalsekretæren skal have forståelse for en interesseorganisations muligheder i et politisk styret system og være dynamisk og synlig. Du skal være en stærk kommunikator og mestre strategisk kommunikation. Du skal have gennemslagskraft både i udviklingsfasen, og når sagerne skal følges til dørs.

Det er en fordel, hvis Generalsekretæren har kendskab til Kultur- og Musikskoleområdet og/eller kultur- og uddannelsesområdet generelt.

Der vil i forbindelse med ansættelsessamtalen blive stillet en case-opgave. Yderligere oplysninger om stillingen hos Formand Thomas Winther 2151 1253 og på www.danskemusikogkulturskoler.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på en individuel kontrakt for fem år med mulighed for forlængelse.  Stillingen er på fuld tid og lønniveauet inkl. åremålsgodtgørelse vil svare til niveauet for en leder af en musik- og kulturskole inkl. pension. Der må forventes skiftende arbejdstider samt nogen rejseaktivitet. Tiltrædelse 1. juni 2019 eller hurtigst muligt.

Ansøgning med relevant dokumentation for tidligere beskæftigelse sendes til Thomas Winther, info@danskemusikogkulturskoler.dk senest torsdag d. 4. april 2019 kl. 8.00. Der vil blive gennemført samtaler d. 24. april 2019.

Danske Musik- og Kulturskoler (DMK) er en nystiftet forening, der varetager Musik- og Kulturskolernes interesser overfor det politiske niveau og andre samarbejdspartnere. Foreningen er opstået som en sammenslutning af Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Dansk Musikskole Sammenslutning (Damusa). Foreningen har 97 medlemsskoler der er organiseret i 5 regionale samråd. Hvert samråd vælger to repræsentanter til DMKs bestyrelse.

DMK har et stort nationalt og internationalt netværk og driver en række projekter, herunder OrkesterMester, der er finansieret af Nordeafonden og Kulturministeriet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram