Retningslinjer for genåbning og sommeraktiviteter

Her finder du retningslinjer for genåbning af ’Foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs’, som er det sektorpartnerskab musik- og kulturskolerne er kommet under i forbindelsen med genåbningen af samfundet. Retningslinjer pr. 10. juni 2020

Endvidere finder du her retningslinjerne for afholdelse af sommeraktiviteter her Retningslinjer for sommeraktiviteter pr. 10. juni 2020

Den politiske aftale, der er indgået pr. 8. juni øger for arrangører omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjerne for ’Foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter, indendørs’ - forsamlingsforbuddet i følgende faser:

  • fra 8. juni 2020 til 50 personer
  • fra 8. juli 2020 til 100 personer
  • fra 8. august 2020 til 200 personer
  • Endvidere er sommeraktiviteter, ferielejre mv. for børn og unge undtaget for forsamlingsforbuddet – dog med maksimalt 500 deltagere. Det samme gælder for arrangementer, hvor deltagerne i væsentlighed sidder ned.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram