Unge musikelever har fart på

ARKIV 12.01.2015:
Ambitiøse unge, der både går på Musikalsk grundkursus og tager en ungdomsuddannelse samtidig, har en presset hverdag. MGK-centre arbejder med løsninger, der skal lette livet lidt for de unge.

Af Mona Østerlund

MGK er for unge musiktalenter mellem 14 og 25 år. Det er et treårigt forløb, der kan gøre eleverne klar til at søge optagelse på landets musikkonservatorier.

I teorien skal det være muligt at gå på gymnasiet og MGK på samme tid. I praksis er det en krævende cocktail for de unge, ambitiøse musikelever, der vælger den løsning, for både ungdomsuddannelse og MGK optager mange timer hver uge. En del af de unge har lang transporttid mellem hjem, gymnasium og musikskole oveni, og så bliver det for alvor svært.

– Vi anbefaler de unge, at de tænker sig godt om, inden de vælger at tage begge dele på samme tid, for det er benhårdt. Det er også blandt de elever, vi ser frafald hos os, siger Asbjørn Keiding, der er leder af MGK Sjælland.

Alligevel vælger de fleste af de unge, der går på klassisk linje på et af landets MGK-centre, også at tage studentereksamen samtidig med, mens mange af de rytmiske har afsluttet gymnasiet, inden de begynder på MGK.

For at lette livet for de travle musikelever skemalægger MGK-centrene typisk sådan, at bifagene er samlet på to dage. Desuden arbejder flere MGK-centre på løsninger, der skal gøre kombinationen af ungdomsuddannelse og MGK mindre presset. Vi har set på de forskellige modeller:

STUDENTEREKSAMEN OG MGK OVER FIRE ÅR

Elever på MGK har mulighed for at bruge den samme model, som eliteidrætsudøvere kan vælge – den såkaldte Team Danmark ordning – nemlig at strække deres ungdomsuddannelse over fire år i stedet for tre – og på samme måde også strække MGK over fire år.

Der er bare ikke ret mange elever, der vælger den løsning. På MGK Nord i Aalborg er der i øjeblikket kun to, som har valgt at bruge fire år i stedet for tre, det samme på MGK Midtvest i Holstebro. Andre steder er der slet ingen.

Lidt flere vælger at strække MGK ud på fire år for at købe sig lidt tid til bedre at kunne klare gymnasiet på tre år.

– Modstanden mod at tage studentereksamen over fire år kan være, at de mister en del af det sociale på gymnasiet, fordi de skal følge forskellige klasser, siger souschef Kristian Dalgaard Nielsen, der er leder af MGK Nord på Aalborg Talentakademi.

Det stemmer godt overens med det svar, ledelsen på MGK Sydjylland fik, da eleverne blev spurgt, om det ville være attraktivt.

– Eleverne siger nej, fordi de mener, det ødelægger de sociale for dem på gymnasiet, fortæller Jens Bloch, leder af MGK Sydjylland.

Alle MGK-elever i samme gymnasieklasse
Til gengæld kunne en løsning, hvor eleverne går i samme klasse på et bestemt gymnasium, måske gøre det attraktivt at vælge den fireårige løsning. Det er i hvert fald, hvad MGK Fyn arbejder for.

– Vi har en god samtalepartner i Odense Katedralskole, hvor en del af vores elever går allerede, fordi det er et rigtigt musikgymnasium. Vi håber, at vi på sigt kan lave en model, der sikrer, at hvis en elev bliver optaget på MGK, er han eller hun også sikret en plads på katedralskolen. Udfordringen er, at der jo ikke er frit gymnasievalg, så vi skal finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre at sikre elever fra Middelfart eller Svendborg en plads på skolen, siger Uffe Most, der er leder af MGK Fyn.

Ideen er en model, hvor MGK-eleverne møder ind på musikskolen hver morgen og øver et par timer, inden de har timer på gymnasiet fra klokken 10. Mellem musikskolen og gymnasiet er der blot fem minutters cykeltur. Efter klokken 15 skal eleverne så tilbage til musikskolen for at have deres MGK-undervisning.

– Den løsning kunne vi rigtig godt tænke os, for den vil være optimal. I forvejen har katedralskolen erfaring med elitesportsfolk og balletdansere, så skolen skal nok kunne håndtere det, mener MGK-chefen på Fyn.

Også i Aalborg vil MGK Nord gerne have en samarbejdsaftale med en-to midtbygymnasier, som kunne skemalægge efter, at nogle af eleverne går på Talentakademiet – og gerne kombineret med ungdomsboliger i nærheden, sådan at der kunne opstå et inspirerende miljø for de unge.

MGK og HF en mulighed
På MGK Sjælland har et samarbejde med VUC allerede udmøntet sig i et tilbud til musikeleverne om at kombinere MGK med en HF.

– Men der var bare for få, der søgte det til, at VUC kunne lave en særlig klasse, og så kan det ikke lade sig gøre. Ærgerligt, for vi havde ellers fået strikket en rigtig god ordning sammen, siger MGK-leder Asbjørn Keiding.

Hvorfor de unge ikke fandt tilbuddet attraktivt, ved han ikke.

– De unge er jo ambitiøse, og mit gæt – og det er virkelig et gæt – er, at de måske ikke synes, at HF er lige så meget værd som gymnasiet, siger han.

SAMARBEJDE MED GYMNASIERNE
Hvis de både har afleveringer for til gymnasiet og skal øve til koncerter eller på weekendseminar med MGK, kan eleverne blive ekstra presset i perioder. Fravær får de også, når de skal på studietur eller turné med MGK.

Derfor arbejder nogle MGK-centre for at samarbejde med gymnasierne, så de to parter kan være i dialog for at forhindre, at eleverne brænder sammen af arbejdspres. På MGK Sydjylland har man netop fået formaliseret samarbejdet med de gymnasier, som de nuværende MGK-elever på centret i Kolding går på.

– Vi er enige med gymnasierne om at skabe de bedst mulige rammer for vores elever, og vi har aftalt, at vi fra MGK kan tage kontakt til gymnasiernes studievejledere i det omfang, vi kan se, at elever har særlige udfordringer, siger MGK-leder Jens Bloch.

Det formaliserede samarbejde med gymnasier i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart indebærer, at MGK får årsplaner fra gymnasierne og dermed i videst muligt omfang kan navigere uden om terminsprøver og studierejser i planlægningen.

Elevernes fravær bliver noteret af gymnasierne – for det skal det – men fravær, der bunder i aktiviteter med MGK får ikke konsekvenser for eleverne. De kan også snakke med deres lærere og studievejledere om at få udsættelse eller særlige vilkår for afleveringer, når arbejdspresset er stort.

Lektiehjælp tilbydes
Ligesom for elitesportsudøvere under Team Danmark kan MGK-elever også få lektiehjælp, hvis de er kommet bagud, og gymnasiet mener, det er nødvendigt for, at de kan følge med.

Ifølge Jens Bloch har det været ligetil at få formaliseret samarbejdet med gymnasierne.

– De er jo vant til at håndtere de samme forhold for elitesvømmere og andre sportsudøvere, og vi har udelukkende fået ja til de ting, vi har bedt gymnasierne om, siger Jens Bloch.

Modellen fra Kolding skal nu bruges som løftestang i de andre afdelinger i MGK Sydjylland.

Andre MGK-ledere tilbyder deres elever at skrive breve til gymnasierne, når der fx er orkesterrejser eller andet, der giver eleverne fravær.

UNDERVISNING OM LØRDAGEN
På landets største center, MGK Hovedstaden, har man valgt at tilbyde eleverne undervisning om lørdagen i nogle af de obligatoriske bifag for at mindske presset i hverdagene. Syv-otte elever benytter sig af den mulighed i år.

ORLOV FRA MGK-FAG
Elever, der er særligt hårdt presset, har mulighed for at søge orlov fra et bifag i en periode. Den mulighed er ikke usædvanlig.

– Vi oplever af og til, at vi er nødt til at tage hånd om en elev, der er for presset. Vi kan give orlov fra bifag, men er jo samtidig bundet af, at de efter tre år på MGK skal have et niveau, der svarer til adgangskravene på konservatorierne – uanset, om de søger ind eller ej, så orlov er altid noget, der sker i samråd med de pågældende lærere, siger MGK-leder Kristian Dalgaard Nielsen, Aalborg Talentakademi.

På MGK Sydjylland er der særordninger, blandt andet orlov, for omkring 25 procent af eleverne. På Fyn er niveauet det samme.

– Studieordningen er efterhånden mere og mere fleksibel, men det er ikke uproblematisk for os, når hver fjerde skubber fag, for det kræver naturligvis ekstra ressourcer, når der pludselig kun er fem på et hold i stedet for syv, siger MGK-leder Uffe Most, Odense.

Eleverne kan også vælge at strække MGK over fire år, selv om de samtidig holder fast i at tage studentereksamen på tre år. Den mulighed er der seks elever i MGK Østjylland, der benytter sig af p.t., i Midtvest er det højst et par stykker om året, der vælger det.

FAKTA OM MUSIKALSK GRUNDKURSUS

Musikalsk grundkursus – MGK

Centre og elevtal

Der er syv MGK-centre i landet foruden Sankt Annæ. Det er lidt forskelligt, hvor mange af MGK-eleverne, der tager en ungdomsuddannelse sideløbende med MGK, men niveauet ligger typisk på en tredjedel af eleverne og først og fremmest de klassiske elever, fordi de er yngre end de rytmiske.