Talentpuljen tilbage i ny musikhandlingsplan

ARKIV 12.11.2015:
Det var ventet, at kulturminister Bertel Haarder ville ændre på sin forgængers musikhandlingsplan fra foråret. Talentpuljen er tilbage, mens puljen til nye læringsmiljøer er fjernet. ”Glædeligt, at kulturministeren nu har valgt at genetablere talentmidlerne. Men det er afgørende, at der fortsat også arbejdes på at udvikle samarbejdsformerne og dele erfaringerne på tværs af landets musik- og folkeskoler,”  mener DAMUSA.

Af Martin Blom Hansen

Bertel Haarder (V) har som kulturminister ved flere lejligheder talt varmt om talentplejen i det danske musikliv. Det var derfor forventeligt, at han ville ændre på den musikhandlingsplan, hans forgænger Marianne Jelved lancerede i maj 2015.

I Marianne Jelveds musikhandlingsplan var puljen på 23,2 mio. kroner over fire år til musikskolernes talentudvikling omdefineret til ”Musikskolepulje til udvikling af nye læringsmiljøer”.  Altså ud med midler til talentudvikling og ind med midler til især samarbejdet mellem musikskoler og folkeskoler.

Fokus på talenterne
Nu har Bertel Haarder bragt talentmidlerne tilbage. I dag offentliggør Kulturministeriet indholdet i Haarders musikhandlingsplan med navnet ”Talent forpligter”, og her er talentpuljen med igen, mens puljen til nye læringsmiljøer er ude af billedet.

DAMUSA hilser umiddelbart ændringerne i musikhandlingsplanen velkommen. Siden ministeren tiltrådte, har DAMUSA været i dialog med Kulturministeriet om det ærgerlige i, at talentmidlerne var forsvundet fra musikhandlingsplanen. Men det er stadig vigtigt at understøtte samarbejdet mellem folkeskole og musikskole, så man sikrer bredden. Det er positivt, at den kommende tænketank, som også er en del af planen, har fokus på både bredde og talent.

Positivt at talentmidler er tilbage
”Musikskolerne har via tidligere musikhandlingsplaner fået midler til talentplejen. Det var derfor en overraskelse, at disse midler blev fjernet af Marianne Jelved. Erstatningen med puljen til nye læringsmiljøer trådte i stedet blandt andet begrundet med vigtigheden af at nå bredt ud med musikundervisningen. Bredden er helt afgørende for at finde og fremme talenterne, og Marianne Jelveds plan havde mange gode takter. Selvom vi i meget høj grad bifalder både folkeskolereformens og den daværende kulturministers fokus på det forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og musikskolerne, var vi samtidig kede af, at den tidligere musikhandlingsplans talentmidler blev konverteret til dette arbejde,” siger Klaus Lynbech, formand for DAMUSA.

”Det er glædeligt, at kulturminister Bertel Haarder nu har valgt at genetablere talentmidlerne, så nuværende og kommende tiltag i musikskolerne og andre steder kan hjælpe med at udvikle talenterne allerede fra den spirende begyndelse. De talentmiljøer og -samarbejder, som er opbygget i musikskolerne via midlerne i de tidligere handlingsplaner, er der med den nye musikhandlingsplan nu mulighed for at fastholde og videreudvikle.”

Husk bredden i de kommunale og statslige budgetter
”Talenterne findes mange steder, og det er derfor vigtigt at fastholde fokus på at nå ud i bredden blandt børnene for at finde dem og støtte deres udvikling. En vigtig trædesten er det gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskolerne og folkeskolerne. Det er derfor afgørende, at der fortsat arbejdes på at udvikle samarbejdsformerne og dele erfaringerne på tværs af landets musik- og folkeskoler, særligt nu hvor de kommunale og statslige budgetter er under pres, og hvor der ikke er en kulturministeriel pulje til at understøtte dette arbejde direkte. Et fælles politisk, økonomisk tiltag mellem Undervisningsministeriet og Kulturministeriet ville kunne åbne for dette perspektiv,” siger Klaus Lynbech.

Ja tak til tænketank
Ifølge den nye musikhandlingsplan skal der nedsættes en tænketank, som skal komme med anbefalinger til musikskolernes fremtidige rolle – herunder forslag til at indføre indkomstregulering af deltagerbetaling. Netop deltagerbetalingen og muligheden for at flest mulige børn skal kunne deltage i musikskolen uanset økonomisk formåen, er blandt DAMUSAs mærkesager. DAMUSAs generalsekretær Nina Ulf Jørgensen understreger, at DAMUSA gerne vil bidrage med stort engagement og regner med at blive inviteret, når kulturministeriet nedsætter tænketanken.

Vigtigt med stærke musikskoler
”Musik er et mangfoldigt sprog, der både kan skabe en tæt forbindelse til den enkeltes kulturelle rødder og samtidig har potentialet til at skabe forbindelser på tværs af alle skel. Derfor fortjener vores børn en stærk og livskraftig musikskole, der kan anspore og udvikle den glæde de allerfleste af os har for musik fra vi er ganske små. Med kulturministerens musikhandlingsplan har vi fortsat muligheden for, at de mest talentfulde kan spottes, udvikles og modnes til de næste led i kæden,” siger Klaus Lynbech, formand for DAMUSA.

Se den nye musikhandlingsplan, november 2015, “Talent forpligter” (Bertel Haarder)

Se den forrige musikhandlingsplan, maj 2015, “Mere musik – fra en stærk fødekæde” (Marianne Jelved)