Spinkelt håb for succesrigt orkesterprojekt

ARKIV 30.11.2016:
Høje-Taastrup Kommune har sagt nej til at give midler til HOPE-orkestret, der de seneste fire år har opnået imponerende resultater og givet omkring 80 børn i Taastrupgård-området et musikalsk og socialt ståsted. Hvis der ikke bliver fundet støttekroner nu og her, lukker projektet ved årets udgang.

Af Martin Blom Hansen

Nu gik det ellers lige så godt. Orkestret HOPE har siden 2013 haft stor succes med at få børn og unge fra Selsmoseskolen i Taastrupgård-området ind i et fællesskab i musikkens verden. Projektet har været finansieret af midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med samlet lidt over 3 mio. kroner i perioden 2013-2016.

Der har været en forventning om, at Høje-Taastrup Kommune ville medvirke til at køre projektet videre fra 2017 og frem. Men i oktober 2016 besluttede byrådet, at man ikke ville støtte HOPE. Det betyder, at børn og forældre står skuffede tilbage, at fire års arbejde går tabt, og at et socialpolitisk og musikfagligt nytænkende projekt bliver lukket ned.

En succeshistorie med trist udgang
HOPE står for ”House Of Performance” og er skabt i regi af Høje-Taastrup Musikskole. Formålet er at give børn og unge almendannelse og musikalske færdigheder, der kan løfte dem op generelt både socialt og fagligt. 80 elever er med i HOPE, der de senere år har givet talrige koncerter og høstet stor anerkendelse for de resultater, man har opnået.

Helt konkret blev HOPE skrevet ud af det budgetforlig, byrådet i Høje-Taastrup Kommune indgik i oktober i år. Der havde ellers været forslag fremme om, at kommunen kunne yde en medfinansiering på 257.000 kr. årligt. Men da et enigt byråd satte sidste punktum i budgetforliget, var der ingen penge til HOPE.

Måske stadig håb
Håbet for HOPE er dog ikke helt slukket. Dels arbejder musikskolen og musikskolens bestyrelse på at skaffe sponsorer og støtte hos fonde og private aktører, dels har en gruppe borgere igangsat en folkeindsamling til fordel for HOPE, og dels skal der være et møde i begyndelsen af december mellem borgmester Michael Ziegler (K), formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, Merete Scheelsbeck (K), og musikskolens repræsentanter.

”Vi har inviteret musikskolen til et møde for at se, om der er andre muligheder for, at HOPE kan fortsætte. Det er ikke sådan, at vi siger: Vi har ikke kunnet finde pengene i budgettet, og derfor vil vi ikke på nogen måde gå videre med det,” siger Merete Scheelsbeck.

Hvad kan I lægge på bordet ved det møde?

”Det starter med en åben drøftelse, og så må vi se,” siger Merete Scheelsbeck og henviser til, at dele af HOPE-projektet muligvis kan fortsætte som en del af Selsmoseskolen.

Forventninger og de politiske realiteter
Der har ikke manglet rosende ord og opbakning til HOPE-projektet. Orkestret har optrådt ved efterhånden mange lejligheder både i og uden for kommunen. Musikskolens bestyrelse har i god tid været på mærkerne over for kommunalpolitikerne og talt for, at nu var det vigtigt at finde en fremtidig finansiering, når puljetilskuddet fra ministeriet udløb ved udgangen af 2016.

Per Bækgaard, formand for bestyrelsen i Høje-Taastrup Musikskole, understreger, at bestyrelsen altid har prioriteret at have en tæt og jævnlig kontakt til det politiske lag i kommunen. Han mener, at det er en hovedopgave for bestyrelsen.

Hvordan gik I til værks med denne sag over for kommunalpolitikerne?

”Der har været en jævnlig dialog. Vi mødtes 4. februar med formand og næstformand i fritids- og kulturudvalget samt kulturdirektøren og talte spørgsmålet om finansiering igennem. Der var fra forvaltningens side et ønske om en uvildig evaluering. I marts blev der afholdt endnu et møde, og vores indstilling var, at hvis vi kunne få en kommunal medfinansiering, kunne vi opnå en medfinansiering andre steder fra. Der blev iværksat en evaluering, som blev fremlagt i starten af maj. Der var en meget positiv tilkendegivelse. Vi har hele vejen igennem forsøgt at synliggøre HOPE, og vi har understreget, at det vil være uhyre vanskeligt at opnå sponsorstøtte og anden medfinansiering, hvis der ikke er en kommunal medfinansiering. I kommunens budgetbehandling i september var der forslag med om at støtte HOPE. Men da der blev lavet et forlig i oktober, kom det ikke med,” forklarer Per Bækgaard.

Vi er vilde med HOPE, men…
Merete Scheelsbeck, hvor meget har du som formand for fritids- og kulturudvalget talt HOPE’s sag i budgetforhandlingerne?

”Jeg kan ikke referere fra budgetforhandlingerne. Men jeg kan sige, at det er et enigt byråd, der står alle bag det forlig, der er indgået.”

Men I har givet udtryk for, at I var positivt stemt for, at HOPE kunne fortsætte?

”Ja, vi har haft møde med musikskolens bestyrelse i foråret. Vi er alle vilde med HOPE og synes, at børnene er rigtig dygtige og får meget ud af det. Men vi talte også om, at der skulle laves en model, hvor vi kunne give noget, og musikskolen så skulle fundraise. Det har de ikke gjort i den mellemliggende periode. Så det er ikke blevet bevist, at den model kunne være gangbar.”

Per Bækgaard påpeger, at en kommunal medfinansiering er afgørende vigtig, hvis man skal hente medfinansiering fra anden side. Er det ikke rigtigt, at en kommunal medfinansiering ville styrke mulighederne for overhovedet at fundraise på dette projekt?

”Jo, det kan du sige. Det var før sommeren, vi talte med dem om det. Vi siger jo nogle gange, når vi som kommune giver tilskud til noget: Det gør vi på betingelse af, at der kommer ekstern fundraising. Det kan man godt. Men det kan jo også den anden vej. Altså at musikskolen går ud og siger: Vil I være med, hvis der kommer kommunal medfinansiering.”

Så du siger, at årsagen til, at HOPE er skrevet ud af budgetforliget, er, at I som kommunalpolitikere ikke har haft tiltro til, at musikskolen evnede at finde yderligere finansiering til projektet?

”Det er ét af elementerne. Et andet element er jo, at vi ikke har pengene. Skulle vi finde de her penge til HOPE, skulle vi spare penge et andet sted. Det er en politisk prioritering. Og der gør nogle gange ondt,” siger Merete Scheelsbeck og tilføjer:

”Jeg står ved budgetforliget. Men misforstå det ikke. Jeg synes, HOPE er et fantastisk projekt, og jeg har nydt at opleve det.”

Hvad har især gjort indtryk på dig?

”Sammenspillet. De her børn oplever, at de sammen kan noget med musik. Det er ret fantastisk. Og deres stolthed. Den kan man mærke,” siger Merete Scheelsbeck.

Hvis blot nogle af politikerne havde brændt for det
Per Bækgaard, hvad kunne I som musikskolebestyrelse have gjort bedre, så byrådspolitikerne havde fået HOPE ind i budgetforliget?

”Min egen evaluering er, at musikskolen har haft en positiv kontakt med det politiske lag. Den verbale feedback, vi har fået, har været positiv. Politikerne har sagt: I har vundet vores hjerter. Men der er åbenbart lang vej fra hjertet til tegnebogen. Når vi oplever, at HOPE er røget ud af budgetforliget, og at der åbenbart ikke er nogen politikere, der har båret sagen ind i forhandlingerne, må vi konstatere, at vi ikke er lykkedes med at få nogen til at være fanebærere for projektet,” siger Per Bækgaard.

”Så vi har måske ikke tolket signalerne undervejs helt rigtigt. Hvis ikke der er nogen, der lægger HOPE på bordet og brænder for at få det med i budgettet, bliver det jo slet ikke diskuteret. Vi nåede 90 procent af vejen, men lykkedes ikke med de sidste ti procent,” mener han.

Jan Hansen, leder af Høje-Taastrup Kommunale Musikskole, peger på, at HOPE har været en overvældende succes.

”Vi har fået fat i nogle børn, som vi ellers ikke ville have fået fat i. Tidligere gik ingen børn fra Selsmoseskolen på Musikskolen. Nu er op mod 80 børn fra skolen involveret. Det er over 30 procent af skolens elever. Samtidig har orkestret opnået en kvalitet på kort tid, og der er skabt stor interesse for blæserinstrumenter og slagtøj, instrumenter som ellers ikke er så profileret i musikskolen,” siger Jan Hansen, der også understreger, at Selsmoseskolen har været en meget velvillig samarbejdspartner, og at HOPE er et godt eksempel på vellykket samarbejde mellem musikskole og folkeskole – helt i folkeskolereformens ånd.

Noget af det mest meningsfulde jeg har været med til
I den uafhængige evaluering, der blev udarbejdet i foråret 2016, står der blandt andet om udviklingspotentialet for HOPE: ”Der er skabt en god basis for et ensemble, der kan give stolthed i lokalområdet og være et fyrtårn og en ambassadør for hele kommunen. Det musikalske og performancemæssige niveau er allerede meget højt, taget medlemmernes alder og hvor længe de har spillet i betragtning.”

At gå fra 0 til 80 elever, at skabe et orkester helt fra bunden og via musikken få et stærkt fællesskab op at stå både blandt børn og forældre har været ualmindeligt hårdt arbejde, fortæller Andreas Vetö, dirigent og musikunderviser og leder af HOPE-orkestret. Han har sammen med fem yderligere undervisere knoklet i fire år med projektet, og han medgiver, at han og de øvrige undervisere mange gange har været på nippet til at give op. Men resultaterne og børnenes engagement og glæde gjorde, at de blev ved.

”Da vi startede, vidste ingen af eleverne, hvad det vil sige at spille musik, og de kendte ikke til instrumenterne. Man går ind på en skole, hvor ingen kender en klarinet eller en trompet – eller ved, hvem Sigurd Barrett er. Dengang kunne eleverne være sammen cirka et kvarter, så havde vi dem liggende i en slåskamp, de råbte og skreg af hinanden eller smækkede med døren. Det var dér, vi var. Og sådan er undervisningsforholdene ofte på skoler, hvor miljøet er hårdt,” fortæller Andreas Vetö.

”Nu har vi dem i mange timer, og det, de har fået, er et fællesskab. En glæde ved at spille musik, oplevelser med at optræde og et sammenhold. Jeg har oplevet drenge, der før var hårde i filten, ændre empatien. Vi har også haft drenge, der er smidt ud af HOPE, fordi de ikke kunne overholde spillereglerne og respektere rammerne, komme tilbage tre måneder senere og bede om få en chance mere.”

”Jeg har været med i mange projekter med musik og undervisning. HOPE er noget af det mest meningsfulde, jeg har beskæftiget mig med. At opleve børnene stråle, se deres udvikling og stolthed og se dem spille for Kronprinsesse Mary er en kæmpe oplevelse. Ja, det har været benhårdt. Men det giver så meget igen på hjertekontoen,” siger Andreas Vetö.

OM HOPE:
Alle aktiviteter i HOPE foregår under Høje-Taastrup Musikskole.

Medlemmerne af HOPE deltager frivilligt og skal tilmelde sig.

HOPE-ensemblet har i dag ca. 35 medlemmer i alderen 7-11 år. (elever fra 2.-5. klasse)
HOPE har desuden flere rekrutteringstiltag gennem en såkaldt kompagnonlærerordning for alle elever i 0. -2. klasse og et tilbud om instrument-karrusel for elever i 1. klasse. Samt et begynderorkester for elever i 2. klasse.

Samlet rammer HOPE-aktiviteterne ca. 80 børn på Selsmoseskolen, hvilket svarer til godt 35 procent af skolens elever. Til sammenligning er det ca. 4,5 procent af målgruppen, der generelt deltager i musikskolens tilbud.

HOPE-ensemblet første store optræden var ved den internationale musik-event LiveOnStage 2015 i Brøndby. HOPE-ensemblet har givet en lang række succesfulde koncerter på lokale skoler og på Taastrup Hovedgade.

HOPE har deltaget ved orkesterfestivalen 12. marts 2016 i DR-koncerthuset samt ved Det Børnekulturelle Topmøde, der fandt sted 3. oktober 2016 i Skuespilhuset i København. Blandt gæsterne var Kronprinsesse Mary.