Orkesterprojektet HOPE får kommunal støtte

ARKIV 28.10.2017: Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har besluttet at give en årlig støtte til orkestret HOPE, der nu er sikret overlevelse de kommende fire år.

Det lysner for en fremtid for orkestret HOPE i Høje-Taastrup. En kreds af partier i Høje-Taastrup Kommune har indgået budgetforlig, der sikrer en kommunal økonomisk håndsrækning til HOPE.

Konkret betyder det, at HOPE de næste fire år (2018-2021) modtager 308.000 kr. årligt til drift af orkestret.

Tæt på at lukke
I november 2016 var orkestret HOPE, der hører under Høje-Taastrup Musikskole, tæt på at lukke ned. Som vi beskrev her på damusa.dk, afviste Høje-Taastrup Kommune sidste år at yde tilskud til projektet. Men takket være tilskud fra boligselskabet KAB, Høje-Taastrup Musikskoles egne midler samt en mindre folkeindsamling lykkedes det få orkestret til at fortsætte. Med den nye kommunale støtte er HOPE, der i øvrigt modtog DAMUSAs pris om Årets Musikskoleensemble 2017, sikret en fremtid med udviklingen af musikken og orkestertilbuddet.

Brugerbetaling med i planen
”Jeg er glad for, at vi nu har et fundament at bygge på. Jeg vil gerne kreditere forligspartierne med borgmester Michael Ziegler i front for at have genovervejet sagen og truffet en ny beslutning, da det jo ikke lykkedes med en ekstrabevilling til Musikskolen og HOPE i forhold til sidste års budgetforlig. Forslaget, som ligger nu indebærer dog, at der skal opkræves en brugerbetaling. Jeg har endnu ikke set hvordan det konkret kommer til at påvirke Musikskolens ramme, men der er tale om en permanent udvidelse af rammen,” siger Jan Hansen, leder af Høje-Taastrup Musikskole.

Om HOPE:
HOPE står for ”House Of Performance” og er skabt i regi af Høje-Taastrup Musikskole. Formålet er at give børn og unge almendannelse og musikalske færdigheder, der kan løfte dem op generelt både socialt og fagligt. 80 elever er med i HOPE, der de senere år har givet talrige koncerter og høstet stor anerkendelse for de resultater, man har opnået.

Siden 2013 har orkesterprojektet HOPE haft succes med at få børn og unge fra Selsmoseskolen i Taastrupgård-området ind i musikkens verden. Projektet har været finansieret af midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med samlet lidt over 3 mio. kroner i perioden 2013-2016.

Mod forventning hos mange valgte Høje-Taastrup Kommune i efteråret 2016 ikke at give støtte til orkestrets videre drift. Til gengæld kom der midler fra boligselskabet KAB og en mindre støtte via en frivillig indsamling. Samtidig valgte Høje-Taastrup Musikskole har besluttet at skyde egne midler ind i HOPE-projektet.

Maj 2017: HOPE modtager DAMUSAs pris som Årets Musikskoleensemble.

Oktober 2017: Byrådet i Høje-Taastrup har besluttet at give fast årlig støtte til HOPE. Samtidig skal der fremover være en deltagerbetaling.