Nyt uddannelsesforløb til musikundervisere

ARKIV: 14.06.2016:
Kunsten at undervise skoleklasser og store grupper af børn: Tre store uddannelsesinstitutioner er gået sammen om en særlig diplomuddannelse for musikundervisere.

Af Martin Blom Hansen

Sammenspil for en skoleklasse, store musikhold eller projekter med musik for større grupper af børn. Det er en krævende disciplin at undervise et hold på 20-25 elever, og med folkeskolereformen er behovet for efter- og videreuddannelse af undervisere ikke blevet mindre.

Tre uddannelsesinstitutioner i samarbejde
Nu udbyder Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Professionshøjskolen Metropol og Rytmisk Musikkonservatorium i fællesskab en særligt tilrettelagt pædagogisk diplomuddannelse, og målgruppen er i høj grad konservatorieuddannede musikere og musiklærere samt folkeskolens musiklærere.

Men også andre – for eksempel børnehavepædagoger eller universitetsuddannede musikundervisere – vil have glæde af diplomuddannelsen. Uddannelsen består af flere moduler. Det første modul hedder ”Musikdidaktiske færdigheder” og starter i september i år.

Behovet vokser
De tre uddannelsesinstitutioner er gået sammen for at tilbyde uddannelsesforløbet i erkendelse af, at der er et stigende behov for især at styrke samarbejdet mellem musik- og kulturskolerne og de lokale folkeskoler. Folkeskolereformen er en afgørende katalysator for diplomuddannelsen.

”Vi er i høj grad med i projektet for at give vores kandidater bedre mulighed for at undervise i det spænd, der er mellem musikskole og folkeskole. I dette uddannelsesforløb er der fokus på læring i grupper, og hvor eleverne er på folkeskolens alderstrin. I første modul tager vi konkret udgangspunkt i indskoling, mellemtrin og udskoling og de former for aktiviteter i store grupper, som er relevante. Men det kan også være store grupper i musikskolen eller andre steder,” siger Lars Brinck, lektor, ph.d. og leder af Forsknings- og Udviklingsenheden på Rytmisk Musikkonservatorium i København.

Godt tilbud til konservatorieuddannede
”Vi har jo pædagogiske fag på konservatorierne allerede. Obligatoriske pædagogiske moduler er en del af flere af uddannelserne både her og på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Men for det første er omfanget relativt begrænset , og for det andet er det oftest med fokus på en-til-en undervisning og mindre grupper. Så der vil være mange – også nuværende musikskolelærere – for hvem det at undervise i større grupper ikke er det, man har fingrene mest nede i. Og slet ikke så store grupper som 20-25 børn. Så der er nogle kompetencer, som konservatorieuddannede typisk mangler,” siger Lars Brinck, som ser diplomuddannelsen som en god mulighed for efteruddannelse.

”Når man har været ude at arbejde nogle år, viser behovet sig mere tydeligt. Vi har en klar fornemmelse af, at der rundt omkring er et stort behov for at have redskaber til tackle undervisningen af store grupper,” siger han.

Erfaringer sidste år på Metropol
Det nikker man genkendende til på Professionshøjskolen Metropol. I 2015 kørte man et 17 ugers kursus specielt designet til musikskolelærere, der havde behov for pædagogiske redskaber til at mestre undervisning af klasser og store hold i folkeskolen.

”Vi kunne se, at der var et reelt behov. På 17 ugers-kurset blev vi klogere på, hvad der er brug for, og hvordan vi kan skrue et uddannelsestilbud sammen,” siger Signe Adrian, lektor i musik, Læreruddannelsen på Metropol.

”De kommende diplommoduler henvender sig bredere. Det er ikke kun for musikskolelærere. Vi håber også, der kommer musiklærere fra folkeskolen, pædagoger og universitetsfolk. Vi håber også, at diplomkurset kan være med til at skabe nye netværk på kryds og tværs,” siger Signe Adrian og understreger, at diplomuddannelsen også er et udtryk for, at de tre uddannelsesinstitutioner har arbejdet godt sammen om et helt konkret og fælles initiativ.

FAKTA:

Diplomforløbet ”Musik” – første modul ”Musikdidaktiske færdigheder”:

”Fokus på konkret udvikling af egen undervisningspraksis gennem dels observation af og deltagelse i forskellige gæstelæreres undervisning og deres pædagogiske refleksioner, dels udvikling og afprøvning af eget materiale under pædagogisk supervision af vejledere fra Metropol, DKDM og RMC”. (Fra omtale af kurset)

Undervisningen vil ligge fredage mellem 9 og 13 på Metropol, DKDM eller RMC på skift.

Start primo september 2016.