Nordisk konference om musik- og kulturskoler

Af Lis Agerbæk Jørgensen, DAMUSA

Der sættes fokus på forskelle og ligheder mellem de nordiske lande, når op mod hundrede deltagere mødes til konference i Musikkens Hus i Aalborg i september. Ønsket er at skabe et fælles billede af muligheder og udfordringer på tværs af de otte nordiske lande.

Bag konferencen står det danske formandskab i 2015 for Nordisk Ministerråd, der har opfordret DMKL og DAMUSA til at arrangere og tilrettelægge et interessant program. Danske Musik- & Kulturskoleledere og Dansk Musikskole-sammenslutning arbejder begge for at skabe bedre vilkår for børn og unges udfoldelser, og de har i fællesskab taget imod opfordringen om at se på rammer og drift for musik- og kulturskoler i Norden.

Flere penge i Finland
-Hvad betyder det for eksempel, at de i Finland har en langt større statsfinansiering af musikskolerne, end vi har i Danmark? Betyder det noget for udbud og kvalitet i undervisningen og for landets musikliv? Eller gør det ikke? spørger Benedicte Christiansen, sekretariatsleder i DMKL.

Hun arrangerer konferencen i tæt samarbejde med DAMUSA’s generalsekretær Nina Ulf Jørgensen, der også ser frem til at få kastet lys over forskelle og ligheder i det nordiske kulturlandskab.

-Vi kan alle sammen lære noget, når politikere, embedsmænd og centrale aktører fra Nordens musikliv mødes. Vi kan blive klogere på vilkårene for musik- og kulturskolerne. Ved at afdække hvordan rammevilkårene er og få tal og facts frem, kan vi lære af hinanden og løfte samarbejdet, siger Nina Ulf Jørgensen.

Indsigt og inspiration
Målet er at styrke musik- og kulturskolernes tilbud til børn og unge i Norden. Deltagerne skal på konferencen gerne blive klogere og inspireret af hinanden, så de der lovgiver og rådgiver samt musikskolernes organisationer kan tage hjem med en større viden og indsigt, der kan give inspiration til det videre arbejde.

De danske arrangører har rådført sig med de nordiske søsterorganisationer om konferencens indhold og deltagersammensætning gennem samarbejdet i Nordisk Musik- og Kulturskoleunion, NMKU.

Mere udveksling
Konferencen holdes den 24.-25. september i Musikkens Hus i Aalborg, og deltagerne er specielt indbudte politikere, embedsmænd og organisationsrepræsentanter fra Danmark, Island, Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Grønland og Åland.

Tanken er, at en konference kan blive en tilbagevendende begivenhed, og at der på sigt kan skabes mere udveksling mellem elever, lærere og ledere på tværs af de nordiske lande.