Musikskolerne får tænketank

ARKIV 01.03.2016:
Kulturminister Bertel Haarder har nu nedsat den tænketank, der skal kigge nøje på musikskoleområdet og levere bud på bredde, talentarbejde og udvikling i fremtidens musikskole.

Af Martin Blom Hansen

Musikhandlingsplanen fra kulturminister Bertel Haarder (V) i efteråret 2015 havde den med som et punkt, og nu er den en realitet. Nemlig den nye musikskoletænketank, som de næste 15 måneder skal arbejde sig ind på visioner og hverdag på musikskolerne.

Bredde og talent
Nøgleordene for ministeren er både bredde og talent. Herunder hvordan musikskolernes tilbud kan komme ud til flere børn via samarbejdet med folkeskolerne. Også debatten om kønsbalancen og pigernes og drengenes valg af instrumenter er nævnt i oplægget til tænketanken.

DAMUSA sidder med ved bordet, hvor Klaus Lynbech, bestyrelsesformand for DAMUSA, er med i den ti personers store tænketank.

Kommissorium: Overblik og anbefalinger
I kommissoriet står der blandt andet: ”Tænketanken skal danne sig et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år. Tænketanken skal på den baggrund formulere anbefalinger for musikskoleområdet som helhed og komme med bud på, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Målet er blandt andet at gøre strukturen for musikskoleområdet mere elastisk, så det bliver lettere at tilpasse den til de forandringer og nybrud, der sker, samt skabe nye udviklingsmuligheder for
musikskolerne.”

Tænketanken består af:
• Formand for tænketanken: Direktør Søren Bojer Nielsen, Det Obelske Familiefond.
• Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Musikkonservatorium.
• Martin Gade, vicerektor for Syddansk Musikkonservatorium, tidligere leder af Holstebro Musikskole.
• Inge Marstal, professor emerita ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
• Asbjørn Keiding, sekretariatschef i LandsdelsOrkesterForeningen og medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik.
• Lena Schnack-Mertz, formand for DMKL, Danske Musik- og Kulturskoleledere.
• Klaus Lynbech, formand for DAMUSA Dansk Musikskolesammenslutning.
• Sofie Plenge, konsulent indenfor bl.a. musikskoleområdet, udpeget af Kommunernes Landsforening.
• Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune, udpeget af Børne- Kulturchefforeningen.
• En repræsentant for musikskolernes elever, som udpeges efterfølgende.

Se pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

Læs kommissorium for Musikskoletænketanken

/Blom