Musikskolen skal være for alle

ARKIV 24.07.2017:
Dansk Musikpædagogisk Forening har fremlagt en ny vision for musikskolerne i Danmark. Ambitionsniveauet skal op, og musikskolen skal være for alle børn og unge, understreger foreningen.

Der er brug for nye visioner for de danske musikskoler, mener Dansk Musikpædagogisk Forening. Med det nye initiativ musikskolenforalle.dk griber foreningen fat i den aktuelle situation for musikskolerne og formulerer en række bud på, hvordan musikskolen kan få en stærkere betydning og være et bredt tilbud.

Baggrund og vision
Foreningen skriver om baggrunden for initiativet:

“Først kom sammenlægningen til større musikskoler under kommunalreformen. Så kom folkeskolereformen med Den Åbne Skole. Senest er en ny overenskomst for musikskolelærere trådt i kraft. Det har medført radikale ændringer og skabt udviklingsmuligheder på hele musikskoleområdet. Det har også udfordret musikskolernes faglige kerneværdier, tilrettelæggelse af undervisningen og økonomiske grundlag.”

“Musik er et universelt sprog. Alle kan opleve og udtrykke musik med stemme, krop eller instrument og således kommunikere på tværs af sproglige, fysiske og kulturelle barrierer. Musikken rammer dig lige der, hvor du er, og derfor mener vi, at alle børn og unge uanset talent, social herkomst, køn, etnicitet og handicap skal lære at spille i musikskolen.”

Tre konkrete mål
“Når vi siger, at alle børn skal lære at spille i musikskolen, er de tre konkrete mål, at:
• alle kommuner tilbyder gratis instrumental- og vokalundervisning til børn i den skolepligtige alder.
• den brede befolkning betragter musikskolen som en spirekasse for musikkultur, hvor alle kan gro med.
• der er politisk og forvaltningsmæssigt fokus på det gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen.”

Læs mere på musikskolenforalle.dk

  • Arkiv  • Copyright 2019

  • linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram