Musiklæreruddannelse går nye veje

ARKIV 18.03.2015:
På læreruddannelsen i Aalborg kan man nu uddanne sig til musiklærer med ekstra fagligt gods i bagagen. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium og lander midt i den nye virkelighed med samarbejdet mellem folkeskole og musik- og kulturskoler.

Af Martin Blom Hansen for DAMUSA

Mathilde Damborg var ikke i tvivl om, at uddannelsen lige var noget for hende. Hun var egentlig begyndt på læreruddannelsen på University College Nordjylland i Aalborg allerede i 2013 og havde musik som linjefag. Da den nye uddannelse som lærer med musikprofil blev udbudt med start i august 2014, meldte hun sig straks.

Sammen med otte andre er Mathilde Damborg nu godt i gang med uddannelsen, hvor musik, sammenspil, instrumentundervisning, musikkultur, performance og entreprenørskab fylder dobbelt så meget som i det almindelige musiklinjefag.

”Da jeg hørte om musikprofilen, tænkte jeg, at det var en mulighed for at udfordre mig selv. Og ikke mindst børnene, når jeg kommer ud at undervise. De skal blive dygtigere til musik, og derfor skal vi også blive dygtigere,” siger hun.

”Jeg har sunget i mange år, spiller i bands og synger i kor. Musik fylder rigtig meget også i min fritid. Så det er bare fedt at have det som fag. Det gode ved musikprofilen er, at vi får mere tid til at fordybe os og udvikle os på vores instrumenter, og vi får flere pædagogiske redskaber,” siger Mathilde Damborg, der gerne vil arbejde på en musikefterskole, når hun bliver færdiguddannet, men også sagtens kan se sig selv i et job i krydsfeltet mellem folkeskole og musikskole.

Bindeled mellem folkeskole og musikskole

Christian Vardinghus-Nielsen, lektor på UCN og underviser på musikprofiluddannelsen, har været hovedarkitekt bag studiebeskrivelsen og indholdet i de moduler, de studerende skal igennem.

”Det første modul fandt sted i efteråret 2014. Vi kalder det Den kulturbærende musiklærer, og her får de studerende et bredt kendskab til musiklivets institutioner. Konservatoriet, Musikkens Hus, Kulturskolen, universitetet, Den Rytmiske Aftenskole og vores HF Must i Aalborg, med fokus på musik og teater. Vi ser i høj grad vores profillærere som bindeled mellem folkeskole og musikskole. I forvejen er læreruddannede med musik en efterspurgt vare.  Så jeg tror, at det her vil blive taget imod med kyshånd,” siger Christian Vardinghus-Nielsen.

Samarbejde med konservatoriet

I foråret 2015 skal de studerende igennem et modul med sang og akkompagnement. Her gælder det basishåndværket i forhold til musikundervisning og musikaktiviteter i folkeskolen. Senere i uddannelsen kommer et konkret samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium og blandt andet fælles undervisning.

”Første semester på tredje år går vi full time ind sammen med konservatoriet. Det bliver i form af klassepraktik ude på et antal folkeskoler, hvor studerende fra konservatoriet og fra vores uddannelse går sammen. Vi kommer med den store fagdidaktiske buket, og de konservatoriestuderende kommer med deres musikfaglige kompetencer. Så går vi i symbiose, blander grupperne og laver projekter. Det skulle gerne inspirere. På længere sigt, når de studerende kommer ud i musikskoler, folkeskoler og andre steder, har de en reference og har kigget ind i hinandens verdener,” siger Christian Vardinghus-Nielsen.

Igangsætteri på skemaet

Et yderligere modul handler om ”praktisk-musisk læring”, hvor blandt andet musik kan være løftestang for undervisningen i skolens øvrige fag. Det handler ikke mindst om at skabe lyst til læring og motivation hos eleverne og kunne stable undervisningsforløb på benene, hvor det kreative og musiske er i centrum.

Også lydproduktion, it og studieteknik er en del af uddannelsen. Det samme gælder det relativt nye begreb entreprenørskab, som også fylder godt på konservatoriernes uddannelser. Undervisningen i entreprenørskab vil foregå på konservatoriet, og et af målene er at ruste musiklærerne til eksempelvis at sætte musikalske aktiviteter og arrangementer op ude på skolerne, tænke kreativt og bruge musikken aktivt og på tværs.

Jesper Vinther, uddannelseschef på University College Nordjylland, understreger, at det musisk-æstetiske fylder meget i uddannelsen, og at en af ambitionerne er at skabe et tættere samarbejde mellem de mange musik- og kulturinstitutioner i regionen. Et samarbejde, der spiller godt sammen med tankerne i den nye folkeskolereform.

”Vi har at gøre med en mere specialiseret læreuddannelse. Generelt bevæger læreruddannelsen sig fra det almene til det specialiserede. Vores studerende skal tænke skole, kultur, musikundervisning og entreprenørskab. De kommer ud og kan noget ekstra,” siger Jesper Vinther.

Ud til børnene

Mathilde Damborg har lige været ude i seks ugers praktik.

”Jeg var på Gl. Hasseris Skole og havde en 1. klasse i musik. Det gik godt, og det var en kæmpe udfordring at spille klaver, styre dem samtidigt og så videre. Men det er jo den måde, vi lærer det på – at blive kastet ud i det,” siger Mathilde Damborg.

Senere i uddannelsen bliver de studerende kastet ud i mere praktik og skal ud på kultur- og musikskoler.
Jesper Vinther: ”Vi ville gerne, at de studerende kunne få en fuld praktik på en kultur- eller musikskole. Det kan man dog ikke inden for de nuværende regler, det skal være på en grundskole. Men vi arbejder dels med klassepraktikken, hvor vi er sammen med de konservatoriestuderende på folkeskolerne, og dels med at slå følgeskab med de konservatoriestuderende, når de skal ud i praktik på musikskolerne.”

På vej mod ny professionsuddannelse?

University College Nordjylland tilbyder også andre specialiserede profiluddannelser blandt andet med idræt og internationalisering. Baggrunden for den nye uddannelse med musik er et årelangt netværkssamarbejde mellem musikinstitutionerne i Nordjylland.

”Musikprofiluddannelsen spiller godt sammen med folkeskolereformen. Vi håber også at få nye profiler ind på uddannelsen. Det kan være unge, der søger ind på konservatoriet, men ikke kommer ind, og som vil være interesseret i denne uddannelse med et stærkere musiktilbud,” siger Jesper Vinther.

Michael Bundgaard, vicerektor på Det Jyske Musikkonservatorium, fortæller, at inspirationen til den nye uddannelse blandt andet er kommet fra Frede V. Nielsens rapport fra 2010 om musikfaget i undervisning og uddannelse og fra den rapport, en arbejdsgruppe under Kulturministeriet og Undervisningsministeriet udarbejdede i 2009.

”Vi har en mere omfattende plan til en ny uddannelse, men den ligger foreløbig i skuffen. Idéen her er endnu mere tyngde til musikken og endnu mere samlæsning mellem de to institutioner, UCN og konservatoriet,” siger han.

”Vi kan se, at på de folkeskoler, hvor musiklivet blomstrer og lever, er der en eller flere musikkyndige personer, ildsjæle. Der er brug for centrale musiklærere, som er i stand til at igangsætte og drive musikfaget, den frivillige musikundervisning osv.”

Michael Bundgaard mener, det er for tidligt at sige, om der er behov for nytænkning på uddannelsesområdet som følge af folkeskolereformen.

”Det, vi har liggende i skuffen, bliver en blæksprutteuddannelse, vi i fællesskab skal stå for. Vi venter med næste skridt. Lederne på folkeskolerne er knap nok landet efter reformen, og samtidig er den dagligdag, man får som musikskoleunderviser fremover, i forandring,” siger Michael Bundgaard.

Ekstra fakta: Læreruddannelse med musikprofil

Har hjemsted på University College Nordjylland i Aalborg.

Uddannelsen er startet i august 2014. Ni studerende er i gang og har netop været i praktik ude på folkeskolerne. Senere i forløbet sigter man mod praktikophold også på efterskoler, kultur- og musikskoler i samarbejde med studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium. Inspirationen er blandt andet kommet fra det udvalg under Kulturministeriet, der for en del år siden udarbejdede forslag til nye professionsuddannelse i feltet mellem læreruddannelsen og konservatorieuddannelserne.

I løbet af uddannelsen skal de studerende undervises sammen med studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium på udvalgte moduler.

De studerende får et bredt kendskab til musiklivet og skal igennem en række moduler med blandt andet ”Den kulturbærende lærer”, ”Studie- og lyd i æstetiske og kreative processer”, ”Den innovative og entreprenante underviser” og ”opkvalificering af personlige musikalske kompetencer”.

Målet med uddannelsen er at imødekomme den stigende efterspørgsel efter musiklærere til både den obligatoriske og frivillige musikundervisning på folkeskolerne og den nye virkelighed efter folkeskolereformen med det øgede samarbejde mellem folkeskole og musikskole.

Også værd at vide: Modeller for en styrket musiklæreruddannelse med henblik på folkeskole

Rapport (2009) fra arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet i 2008. Arbejdsgruppens kommissorium var at skitsere modeller for en styrket musiklæreruddannelse med henblik på folkeskolen. Læreruddannelsen med musikprofil i Aalborg er inspireret af rapportens foreslåede modeller til ny musiklæreruddannelse. Se Musiklærerrapporten.

Se også Finn Holsts rapport ”Kortlægning af samarbejde musikskole – grundskole” (2013), Faglig Enhed Musikpædagogik Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet.