Musikhandlingsplan med fokus på folkeskolen

ARKIV 20.05.2015:
DAMUSA glæder sig over, at den økonomiske ramme for musikskolernes virke er fastholdt.

Musikskolerne skal nå bredere ud end til de ti procent børn og unge, der gør brug af musikskolernes tilbud i dag. Det er et af målene med den nye musikhandlingsplan 2015-2018, som kulturminister Marianne Jelved offentliggjorde i formiddag.

Planen afsætter midler til et øget samarbejde mellem musikskolerne og folkeskolerne, nemlig 5,8 mio. kr. årligt over de næste tre et halvt år. Det er et fint signal mener Klaus Lynbech, formand for DAMUSA:
-Alt for meget af det samarbejde der foregår i kommunerne i øjeblikket er finansieret direkte af musikskolernes budgetter. Med folkeskolereformen fik vi langt om længe et gensidigt forpligtende samarbejde, men desværre har politikerne ikke gennemtænkt finansieringen af disse nye aktiviteter – og det tager mange steder ressourcer fra Musik- og kulturskolernes driftsbudgetter kerneaktiviteter, siger formanden. Nu går kulturministeren forrest i en særlig finansiering, og vi ønsker os at undervisningsministeriet vil følge op med midler også.

Generalsekretær Nina Ulf Jørgensen deltog i pressemødet på Københavns Kommunes Musikskole mandag formiddag sammen med tre bestyrelsesmedlemmer fra DAMUSA. Det var Bjarne Kaspersen Hansen, brugerrepræsentant fra Herlev Musikskole, lærerrepræsentant Steen Meier fra Egedal Musikskole og lederrepræsentant Jens Ole Petersen fra Herlev Musikskole.

-Hensigten i planen er, at vi får skabt mulighed for at nå flere børn med et kvalificeret musik- og sammenspilstilbud. Der er allerede mange kreative samarbejder og musikalske miljøer på skoler – en del steder fandtes det allerede før folkeskolereformen. Musikskolerne er til stede som en ressource, der kan være med til at sætte endnu mere i gang. Vi er stadig i år nul, hvad angår at implementere reformen, men det skal nok finde en form, for børnene har stadig et behov for at møde noget andet end de skemalagte skoletimer, siger Nina Ulf Jørgensen.

Læringsmiljøer fremfor talentpulje
Som noget nyt flyttes 23,2 mio. kr. fra en talentpulje til udvikling af nye læringsmiljøer på musikskolerne.

-Når planen nu hedder ”Mere musik – fra en stærk fødekæde” kan vi godt være bekymrede over, hvor talentplejen bliver af, nu hvor puljen nedlægges. Den musikalske fødekæde er meget lang, og aldrig stærkere end det svageste led, så musikskolerne har nu en udfordring i at bibeholde de talentmiljøer og -samarbejder som er opbygget via midlerne i de tidligere handlingsplaner. Omvendt kan vi glæde os over, at der kan dukke endnu flere talenter op, når musikskolens tilbud kommer ud til flere børn og unge. Talenterne skal nok poppe op, hvis vi kommer ud og roder lidt mere i mulden og får dyrket dem internt i musikskolerne, siger formand Klaus Lynbech.

DAMUSA håber at blive inviteret, når kulturministeriet nedsætter en tænketank, som skal komme med anbefalinger til musikskolernes fremtidige rolle.

Stadig behov for efteruddannelse
I marts gjorde DAMUSA kulturministeren opmærksom på, at der er et behov for mere efteruddannelse og øget fokus på pædagogik på musikkonservatorierne. Det afspejles ikke tydeligt i den nye handlingsplan.

-En musikhandlingsplan kan ikke altid tilføre flere midler, men den kan sætte skub i noget i miljøet, og det ser vi frem til, siger Klaus Lynbech. Han kunne godt ønske sig, at efteruddannelsen stod stærkere end den hensigt, som er skrevet ind i planen. Det hedder således under overskriften ”Musikkonservatorierne skal styrke musikkens placering i samfundet”, at:
Der skal udvikles nye musikpædagogiske løsninger, som kan frisætte potentialet i samarbejdet med folkeskolen, og her kan konservatorierne bidrage. Alle musikkonservatorierne har i dag indledt strategiske samarbejder med regionale professionshøjskoler om at udvikle relevante kursus- og efteruddannelsestilbud for folkeskolens musiklærere.”

To af flere initiativer omtalt i musikhandlingsplanen 2015-2018:

Læs hele musikhandlingsplanen