Møde med Folketingets Kulturudvalg om orkestre i folkeskolen

ARKIV 25.08.2016:
Under Kulturmødet Mors tager Folketingets Kulturudvalg imod ved et åbent møde. DMKL og DAMUSA fremlægger visioner for projekt “Orkestermestre” – et landsdækkende løft for skoleorkestre.

Fra DMKLs og DAMUSAs ledelser:
Musikskolernes landsorganisationer arbejder i 2016 sammen med Skolelederforeningen og repræsentanter fra DR Symfoniorkestret for at skabe et landsdækkende løft for skoleorkestre. Projektet har arbejdstitlen Orkestermestre. Vi arbejder på at udvikle modeller til folkeskolerne, der indeholder flerårige forløb i instrumental-undervisning, sammenspil og orkesteropbygning baseret på musik inden for alle genrer. Ambitionen er, at der skal være velfungerende skoleorkestre i alle kommuner – at få orkestermestre i hele landet. Til gavn og glæde både for det enkelte barn og for lokalsamfundet.

Vi ønsker at drøfte med kulturudvalgets medlemmer:
Visioner for skolebørns musikudøvelse.
Politisk opbakning til, at Danmark bliver et foregangsland med hensyn til skoleorkestre.

Folkeskolereformen fra 2014 medførte, at folkeskolen har en særlig forpligtelse til at samarbejde med de kommunale musikskoler. Det har betydet en stor vækst i samarbejdsprojekter over hele landet og dermed en betydeligt større kontaktflade for musikskolerne end de 105.000 børn, som ifølge Danmarks Statistik er elever i musik- og kulturskolerne. Det er glædeligt, men vi vil stadig gerne nå flere børn med musiktilbud. Vi har over for to kulturministre – Marianne Jelved og Bertel Haarder – nævnt muligheden af at arbejde særligt med instrumentalundervisning og skoleorkestre i samarbejdet med folkeskolen. Begge ministre har klappet i hænderne.

Vi har hentet inspiration fra og har god kontakt til lignende projekter i både Tyskland og England. Det oprindeligt mellemamerikanske El Sistema, der lægger vægt på orkesterspil, social inklusion og inddragelse af forældre og lokalsamfund, arbejdes der allerede med i foreløbig ni danske kommuner – det er også en inspirationskilde.

Både OECD og den tyske økonomiske forskningsinstitution, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW har for nylig igen påvist, at det at lære et beherske et musikinstrument og spille sammen med andre har positiv effekt på både sproglig og generel indlæring (OECD, 2013) og at musikudøvelse har stort potentiale for at løfte socioøkonomisk udsatte børn og unge. Også større end sportsudøvelse (DIW, 2016). Den engelske metaforskningsrapport The Power of Music fra 2015 påviser, at netop orkesterspil, optræden, kvalitet i undervisningen, en tidlig start og vedholden over en årrække er blandt de vigtige komponenter, der skal være til stede i musikundervisningen, for at opnå transferværdi i form af sociale kompetencer, selvtillid, læring og robusthed. Det store danske forskningsprojekt Music in the Brain vil muligvis kunne tilknyttes Orkestemester-projektet med følgeforskning. Vi er i dialog med forskere om dette.

Det drejer sig om en langsigtet investering i dannelse, lokalsamfund, læring og livsglæde, og vi får brug for ambassadører – politikere, musikere, skolefolk, mediefolk og andre – der vil støtte op, når vi skal rejse de anseelige millionbeløb fra fonde og andre interessenter, det vil kræve at realisere projektet.