MGK-evaluering: Øget støtte til Sankt Annæ

ARKIV 15.12.2015:
Landets otte MGK-Centre er blevet evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Udvalget anbefaler, at MGK på Sankt Annæ Gymnasium får flere midler, som skal tages fra centrene Hovedstaden og Sjælland.

Af Martin Blom Hansen

Timingen er ikke tilsigtet, men indholdet i den netop offentliggjorte evalueringsrapport om MGK-centrene ligger lige i plovfuren efter kulturminister Bertel Haarders musikhandlingsplan. Her blev jorden beredt til en genkomst af talentpuljen, og MGK-centrene er leverandører af meget af det talent, der siden uddanner sig på konservatorierne eller bliver nøglepersoner i musiklivet herhjemme.

Omfordeling af tilskud
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har evalueret de otte MGK-centre for perioden 2013-2014. Evalueringen er en del af aftalen mellem udvalget og MGK-centrene og ser på udvikling og status. Derudover løfter udvalget sløret for anbefalinger i forhold til den næste fireårige aftaleperiode med start fra januar 2017. Og her er hovedbudskabet, at MGK-centret Sankt Annæ skal have tilført flere penge. Det øgede tilskud til Sankt Annæ hentes fra MGK Hovedstaden og MGK Sjælland, der får reduceret deres tilskud.

Potentiale som kraftcentre
Strukturen med de otte MGK-centre skal bevares, og udvalget har overordnet tillid til centrenes arbejde og den måde, man regionalt og lokalt får talenterne i tale.

”De otte MGK-centre har hver for sig og i fællesskab et godt udviklingspotentiale, der kan sikre, at de musikalske grundkurser også fremover fremstår og virker som tidssvarende, dynamiske og kompetente kraftcentre rundt omkring i hele landet”, siger udvalgsformand Bente Dahl i en pressemeddelelse.

Forbehold
Evalueringen har det forbehold, at det statistiske materiale er spinkelt, da der kun er fyldestgørende data for 2014. Det hænger blandt andet sammen med forskellige måder at opgøre tal på i de forskellige MGK-centre – det vil sige musikskoler, bortset fra Sankt Annæ Gymnasium.

Fakta om MGK
Ser man på 2014, viser tallene:
840 søgte ind på MGK, 245 blev optaget.
Der er ansøgere fra 90 ud af 98 landets kommuner.
Karaktergennemsnittet for alle optagne i 2014 var 9,1.
MGK Østjylland og MGK Sankt Annæ har højeste karaktergennemsnit – hhv. 10,6 og 10,5.
MGK Sjælland ligger et stykke under det nationale gennemsnit – 7,5.
Af de 840 ansøgere søgte 68 procent rytmisk linje, 24 procent klassisk og 8 procent den produktionsrettede linje.
Af de 245 optagne: 55 procent rytmisk, 38 procent klassisk, 7 procent produktionsrettet.
Sankt Annæ skiller sig ud ved både at have betydeligt flere klassiske ansøgere end de øvrige centre og flere optagne på klassisk linje.
Når de studerende er færdige med MGK, fortsætter 43 procent på en videregående musikuddannelse samme år, de slutter MGK (2014-tal).

Udvalget skriver blandt andet i evalueringen:
”Rekruttering og talentudvikling: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik vurderer, at de otte MGK-centre samlet set understøtter talentudviklingen i hele landet og bidrager aktivt til at sikre kvalificerede ansøgere til MGK. Ansøgerne kommer fra næsten alle dele af landet, hvilket indikerer et velfungerende decentralt talentudviklingsarbejde. De optagne MGK-kursister udgør en musikalsk talentmasse og har sig på et højt fagligt niveau med et landsgennemsnit markant over middelkarakteren 7. Udvalget anbefaler, at MGK-centrene også fremover understøtter talentudviklingen i alle dele af landet, således at der fortsat kommer velkvalificerede optagelsessøgende fra hele landet.
Der er endvidere behov for, at MGK-centrene fremover aktivt udvikler metoder, der fremmer mangfoldigheden, således at centrene i højere grad understøtter de musikalske talentprofiler, der i dag går uden om MGK.
Udvalget vurderer, at der med virkning fra 2017 bør ske en justering af fordelingen af studiepladser for de tre MGK-centre på Sjælland, således at MGK Sankt Annæs kapacitet fordobles. MGK Sankt Annæ vil dermed få et styrket studiemiljø med en mere hensigtsmæssig dimensionering. Tilskudsforøgelsen til MGK Sankt Annæ skal finansieres med to tredjedele fra MGK Hovedstaden og en tredjedel fra MGK Sjælland.”

Hvor går kursisterne hen efter MGK?
På et møde mellem udvalget og MGK-centerlederne var der enighed om, at der er behov for at se mere nøje på, hvilken betydning MGK-kursister har for musiklivet. Især at se på, hvordan det går med de 57 procent (2014-tal, se fakta ovenfor), der ikke umiddelbart kommer ind på en videregående musikuddannelse.

Se hele rapporten her.