Lokalhistorie med lyd og musik

ARKIV 04.05.2017:
I Rudersdal har elever sat lyd og musik til Danmarkshistorien. Ny rapport om et samarbejde mellem musikskole, folkeskole og et lokalhistorisk museum.

Vedbækfundene i Rudersdal Museer er lokal Danmarkshistorie med stenøkser, skeletter og meget andet fra jægerstenalderen for 7.000 år siden. I 2016 fik skoleelever i Rudersdal Kommune mulighed for at sætte lyd og musik til historien med projektet ”Find din fortælling.”

”Find din fortælling” var et lokalhistorisk undervisningsprojekt i efteråret 2016. Et bredt samarbejdsprojekt mellem Rudersdal kommunes folkeskoler, musikskole, det lokalhistoriske museum og en musikfestival, med brug af en komponist Mogens Christensen som det kunstneriske bindeled.

Rapport om projektet
Nu er rapporten ”Find din fortælling” udkommet, og den fortæller om, hvordan hele samarbejdet har fungeret, og hvordan projektet har været en del af den åbne skole – og dermed en del af folkeskolernes og musikskolens hverdag i efteråret 2016.

Rapporten er skrevet af forsker og musiketnolog Eva Fock og er givet i opdrag af Rudersdal Musikskole.

”Find din fortælling” er ”et skabende, sansende, æstetisk vidensprojekt i folkeskolen,” hedder det i overskriften. Projektdeltagerne er Rudersdal Musikskole, folkeskolerne i Rudersdal Kommune, Det lokalhistoriske museum, komponist Mogens Christensen og foreningen Ny Musik i Birkerød.

Samarbejdsprojektet er realiseret med Rudersdal Musikskole og kommunens folkeskoler og er støttet af en tværministeriel pulje fra Kulturministeriet og Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og Rudersdal Kommunes Kultur og Fritidsudvalg.

Om projektet
”Projektet var et pædagogisk samarbejde, hvor musikskolelærere og komponist arbejdede med eleverne på skolen i skoletiden. Hvor eleverne besøgte det lokale museum i skoletiden. Hvor lærerne i deres almindelig dansk- og historietimer koblede baggrundsviden og fortællinger på museumsoplevelserne, som oplæg til skabende musikalske processer. Hvor børn og forældre mødtes efter skoletid på museet til stemningsfulde mørkekoncerter. Og hvor børn og forældre mødtes på det lokale kulturhus til koncert, og samtidig fik mulighed for at møde professionel ny musik. Det er en lokal fortælling om lokalhistorie, fortalt og genfortalt, italesat og itonesat af lærere, musikere, arkæologer, komponister og masser af børn.” (Fra rapporten)

LÆS RAPPORTEN ”Find din fortælling” af Eva Fock (pdf)

/Blom