Kulturministeren vil følge op på rapport

ARKIV 25.08.2017:
Kulturminister Mette Bock vil indkalde Folketingets partier for at drøfte, hvordan man fra politisk side kan følge op på konklusioner og anbefalinger i Musiktænketankens rapport.

Musiktænketankens rapport var knap nok offentliggjort, før en pressemeddelelse fra Kulturministeriet blev sendt ud og kundgjorde, at kulturminister Mette Bock vil følge op på rapportens anbefalinger.

“Musiktænketankens rapport viser, at musikskolerne er udfordret. For det første fordi sammensætningen af musikskolernes elever er socialt skæv, for det andet fordi antallet af elever – især de små elever under 6 år – har været faldende over en længere årrække.”

“Der er brug for, at vi sikrer musikskolernes arbejde fremadrettet, og jeg vil derfor indkalde alle Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt følger op på de mange interessante resultater og anbefalinger i rapporten. Ét område springer for mig særligt i øjnene som nøglen til at nå ud til flere med den aktive musikkultur, som findes på musikskolerne, nemlig samarbejdet med folkeskolen. Andre mulige tiltag kunne f.eks. være en fornyelse af den statslige støttemodel og en styrket uddannelse af musikskolelærere,” udtaler Mette Bock i pressemeddelelsen.

/Blom