I Sønderborg blæser børn musikglæden ud

ARKIV 04.09.2015:
Det er fint nok at tænke talent, men det er begejstringen i børnenes øjne, der er det vigtige. Sådan lyder filosofien bag projektet Spillelyst, som har skabt et nyt samarbejde mellem musikskole og folkeskole i Sønderborg.

Af Martin Blom Hansen

Børnene på Sønderskov-Skolen i Sønderborg har god plads i frikvarteret. Her er store udenoms-arealer, og sportspladsen må man gerne lege på. I et hjørne af sportspladsen ligger en stak store træpaller. Her leger en flok piger fra 3. klasse ”Voice”. De skiftes til at stå på scenen oppe på pallerne, mens de andre er dommere nede foran.

For flere af pigerne er musikken blevet en hjertesag. Sofia og Karoline spiller klarinet, og Nanna og Signe spiller saxofon. De er med i projekt Spillelyst, som Sønderborg Musikskole nu har sat i søen i samarbejde med Sønderskov-Skolen. De deltog i i en dags introduktion på musikskolen, hvor alle 3. klasseeleverne fik stillet nysgerrigheden og fik mulighed for at prøve at spille forskellige blæserinstrumenter. I små hold kom de ind til hver deres underviser – alle lærere på musikskolen og musikere i Sønderjyllands Symfoniorkester. Efterfølgende kunne børnene tilmelde sig et knap to måneders forløb med instrumentundervisning.

Fortsætter med at spille
-Det var sjovt at prøve. Vi skulle puste i instrumenterne, og nogle var meget hårde og skulle have meget kraft, forklarer Karoline. Hun valgte ligesom Sofia klarinet, og de to er enige om, at det er fordi, det lyder godt, og det ikke er så svært.

Nanna, der er begyndt at spille saxofon, siger: -Jeg vidste ikke, der var instrumenter som saxofon på musikskolen. Det er rigtig sjovt at prøve, og jeg vil fortsætte med det.

Signe nikker, hun er også med på at fortsætte.

Iforåret har pigerne gået på et seksugers Spillelyst-forløb. Efter sommerferien fortsætter de på næste trin af Spillelyst, et år på musikskolen med instrumentalundervisning på mindre hold.

-Vi tager imod et initiativ som Spillelyst med kyshånd. Vi kan mærke på ungerne, at det er en stor oplevelse for dem. I min 3. klasse er der nu otte elever ud af i alt 22, der går på musikskolen, siger Svend Ove Schink, musiklærer på Sønderskov Skolen.

Når øjnene lyser
Projektet Spillelyst er ikke skabt direkte med baggrund i folkeskolereformen. Men det lander både i det felt, der hedder samarbejde mellem musikskole og folkeskole, og musikskolens kerneområde, hvor det handler om at få flere elever. Og så er der, viser det sig, også et tredje lag, nemlig en metode til at vække netop lysten til at spille hos børnene.

Idéen bag Spillelyst kommer fra Henrik Cornelius Hansen, slagtøjsspiller i Sønderjyllands Symfoniorkester og underviser på Sønderborg Musikskole, hvor han også er koordinator for MGK.

-Vi har på musikskolen løbende talt om, hvad vi gør ved det vigende antal elever. Jeg havde en tanke om, at vi skulle ud og have kontakt med børn og foretage en screening for talent og musikalitet hos det enkelte barn. Jeg fik opbakning til at gå videre med at udvikle idéen sammen med kolleger i symfoniorkestret. Jeg tog kontakt til blandt andre Inge Marstal, professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor jeg i sin tid blev uddannet. Hun mente, at vi skulle tage talentscreeningen ud af projektet. Hun fortalte en historie om en britisk korleder, der var kendt for at sammensætte fantastiske drengekor. Korlederens metode til at finde de rigtige drenge var enkel. Han gik efter ”bright eyes”. Altså børn, der tydeligvis var begejstrede, og hvor det lyste ud af deres øjne, fortæller Henrik Cornelius Hansen.

Eleverne vil gerne fortsætte
-Det inspirerede mig. For vores talentbegreb risikerer at udelukke en masse mennesker. Samtidig tyder meget forskning på, at det ikke er dem med det åbenlyst største talent, der nødvendigvis når længst. Hverken med musikerskab eller alt andet, pointerer han.

Børnene i de tre 3. klasser fra Sønderskov-Skolen blev på introdagen på musikskolen introduceret for fløjte, obo, klarinet, saxofon, fagot, trompet, basun og horn.

Det var meget tydeligt, hvad de enkelte børn var mest glade for, fortæller Henrik Cornelius Hansen. Efter forskellige fælles aktiviteter sluttede dagen med, at børnene kunne gå hen til de instrumenter, de var mest interesserede i.

-Det viste sig, at de steder, børnene vendte tilbage til, også var der, hvor læreren havde noteret en særlig interesse fra den pågældende elev.

Spillelyst har kørt i to år. Selv om det er for tidligt at lave decideret statistik, har musikskolen via grundig evaluering efter det første år gjort bemærkelsesværdige fremskridt. I første forsøg i 2014 fortsatte 20 ud af knap 60 elever i otte ugers undervisning, men kun syv fortsatte i Spillelysts tilbud om fortsat undervisning.

I år tegner der sig et andet billede. 25 elever meldte sig til de første seks uger (som sidste år var otte uger), mens 20 elever fortsætter et år frem.

Levende reklame
Elevbetalingen til Spillelyst er lavere end den normale takst på musikskolen. Et godt tilbud, så forældrene ikke bakker ud på grund af økonomien, men derimod bakker op om deres børns glæde ved at spille.

-Spillelyst koster omkring 70.000 kr., som er finansieret af musikskolen. Jeg ser det som levende reklame, når folkeskoleeleverne opdager instrumenterne, kan prøve at spille og oplever andre spille, siger Jan Østergaard, leder af Sønderborg Musikskole.

Musikskolen skal have flere elever, og de kommer fra folkeskolerne. Skal dele af den aktivitet ligge ude på folkeskolerne?

-Det synes jeg. Så man får sit eget. Det er supervigtigt, at det bliver koblet op på en folkeskole og ikke kun musikskolen.

Jan Østergaard ser for sig, at der på længere sigt skal findes mere bæredygtigt økonomiske modeller for samarbejdet mellem musikskole og folkeskole.

-Alt det, vi laver nu, betaler vi jo selv. Jeg har fået et årsværk ekstra samlet set. Folkeskolerne har fået dækket nogle faglige behov. Men det holder ikke på sigt, siger han.

Som musikskoleleder i et foranderligt kultur- og undervisningslandskab ser han Spillelyst som et eksempel på, hvordan en musikskole kan tage nye initiativer, der rækker ud mere bredt.

-Vi skal kunne rumme talenterne, men vi skal også rumme de børn, der prøver at spille, som stifter bekendtskab med musikken og instrumenterne, men som så vælger det fra. Vi skal også være et sted for alle dem, der ikke kommer på konservatoriet, siger Jan Østergaard.

Sønderborg Musikskole har ud over Spillelyst også andre aktiviteter ude på folkeskolerne. Blandt andet deltagelse i projektet ”1+1=3”, som er et udviklingsprojekt i fire sønderjyske kommuner støttet af Undervisningsministeriet. Det handler om samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler med komposition og musikpædagogik i fokus.

En folkeskole med stolte musiktraditioner
Svend Ove Schink er 64 år og har været lærer på Sønderskov Skolen i 18 år. Han befinder sig på kendt grund, for han gik selv på skolen i 60’erne. Dengang var der musik i næsten hvert et hjørne af skolen.

-Der var et musikliv uden lige her. Det var helt vildt, så mange børn der spillede i orkestre på skolen. Små 40 medlemmer i et blæserorkester, mellem 25 og 30 i et mandolinorkester og det samme i et blokfløjteorkester. Plus det løse, siger Svend Ove Schink.

Er Spillelyst og de musikoplevelser, børnene får, med til at bringe musikken tilbage?

-Det er svært at se, hvor skolerne skal hente ressourcerne. Spillelyst ligger jo i musikskoleregi. Vi kan så håbe, at børnene fortsætter med musikinteressen i musikskolen. For de muligheder har vi jo ikke her.

Men kunne du godt ønske dig, at noget af det flyttede her til skolen?

-Ja. Hvis vi kunne have børnene i mindre grupper, kunne vi nå meget langt. Det er det, vi savner. Det største problem er, at det er for mange at undervise i musik på én gang med en klasse på 24 elever, siger Svend Ove Schink.

Tættere på folkeskolerne
Jan Østergaard ser gerne, at musikskolen rykker tættere på folkeskolerne, og det er Spillelyst et eksempel på.

-Historisk set var musikskolen med til at lukke musiklivet på folkeskolerne. Nu skal vi arbejde mere sammen, og det er rigtig godt. Det er vigtigt for os at være derude, men vi kan ikke sende en musikskolelærer ud og tage 24 elever. Samarbejdet skal ske på andre måder, siger Jan Østergaard.

Han nævner et andet projekt, der er i støbeskeen, hvor musikskolen bidrager med et ti ugers forløb i en folkeskole. Klassen bliver delt, den ene halvdel har musik, den anden fysik. Efter de ti uger bytter man. Folkeskolen betaler instrumenter, musikskolen betaler lærerkræfter.

Henrik Cornelius Hansen fra Sønderborg Musikskole får det sidste ord:

-Vi skal have meget mere musik tilbage til folkeskolen. Jeg har ikke en ambition om, at alle børn skal gå i musikskole. Men får de spillelyst – og har spillelyst – skal de have mulighed for at dyrke musikken.