Folkeskolereformen: Det kunne gå bedre

ARKIV 23.08.2016:
Efter folkeskolereformen: Næsten halvdelen af landets kommuner mener, at der er væsentlige udfordringer med samarbejdet med forskellige aktører om ”åben skole”. Musikskolerne scorer højt som samarbejdspartner med folkeskolerne.

Af Martin Blom Hansen

Tre år efter folkeskolereformen siger 42 af landets kommuner, at samarbejdet om en åben skole med forskellige eksterne aktører – herunder musikskolerne – er ”nogenlunde god, men med væsentlige udfordringer”. 51 kommuner mener, at det går godt, og at udfordringerne er overkommelige.

Ny rapport fra Kommunernes Landsforening
På mere almindeligt dansk betyder det, at jo, det går fremad, men samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som ungdomsskoler, musikskoler, kulturinstitutioner, foreninger og virksomheder kunne være bedre.

En ny rapport fra Kommunernes Landsforening, KL, fortæller via en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne, hvordan det står til ude i kommunerne med at omstille folkeskolerne efter retningslinjerne i folkeskolereformen. Ifølge rapporten svarer alle landets 98 kommuner, at det går godt eller nogenlunde, og ingen mener at det går direkte dårligt.

Spørgeskemaundersøgelsen er opdelt i en række områder, og et af dem er ”udviklingen af en motiverende og varieret skoledag” med fokus på samarbejdet om åben skole med eksterne aktører.

Musikskolerne ligger højt placeret
Her ligger ungdomsskolerne som nummer ét. 85 kommuner svarer, at samarbejdet her er ”i god udvikling og med overkommelige udfordringer”. Nummer to er musikskolerne. 70 kommuner svarer, at samarbejdet her er ”i god udvikling og med overkommelige udfordringer”. Samarbejdet med virksomheder, humanitære organisationer og forskellige foreninger ligger betydeligt lavere.

Plads til forbedringer
Samarbejdet mellem folkeskoler og musikskole klarer sig således udmærket. Men dykker man lidt længere ned i rapporten, er der dog god plads til forbedringer. Et af spørgsmålene lyder: ”Hvordan vil I beskrive karakteren af samarbejdet mellem kommunens skoler og de forskellige aktører om åben skole?” Her er det kun 31 kommuner, der mener, at ”samarbejdet med musikskoler i høj grad er en integreret del af skolernes og elevernes hverdag”. 53 kommuner mener, at det kun er i nogen grad, og 14 kommuner at der er i mindre grad.

DAMUSA mener
”I skolernes nye tidsregning, den der starter med folkeskolereformen, er vi nu gået ind i år tre. Det er stadig et væsentligt omdrejningspunkt for udviklingen af aktivitetstilbuddet i musikskolerne: Hvordan gør vi det bedst i samarbejde med folkeskolerne? Kommunernes Landsforenings nye undersøgelse viser, at musikskolerne ligger på en fin andenplads over, hvilke institutioner skolerne samarbejder bedst med om åben skole. Undersøgelsen viser også, at der er plads til at skabe en meget stærkere integration i musik- og folkeskolens samarbejde. Dette skal ses i lyset af, at 53 kommuner stadig finder væsentlige udfordringer i den generelle udvikling af en motiverende og varieret skoledag. Der er altså helt overordnede strukturer, som stadig kan være en hindring. Men som vi har sagt mange gange igennem de senere år, er folkeskolereformen en lang omstillingsproces for både folke- og musikskole, og med tiden vil langt flere elever møde musikskolens tilbud i en integreret skoledag,” siger Klaus Lynbech, formand for DAMUSA.

Se mere:
Artikel om KL’s rapport

KLs rapport (PDF)

KL om den åbne skole og folkeskolereformen – 2015 (PDF)