Folke- og musikskolerne spiller sammen i Roskilde

ARKIV 18.08.2015:
Roskilde Kommune har bevilget penge til, at alle 0. klasser får en ugentlig gratis rytmiklektion med undervisere fra musikskolerne. Forsøget, som er treårigt, er en succes, og kommunen søsætter på sigt flere samarbejdsprojekter mellem musik- og folkeskoler.

Af Christine Christiansen

Hvad gør en kommune, der pludselig står med 7,5 millioner kr. til overs på kulturbudgettet? I Roskilde var politikere og musikfagfolk enige om at bruge en del af pengene på at sende undervisere fra Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole ud i kommunens 0. klasser for at give alle børnene en gratis ugentlig rytmiklektion. Tilbuddet trådte i kraft i sommeren 2014 – som led i den nye folkeskolereform, hvor musik- og folkeskoler er blevet pålagt at samarbejde.

-I forvejen er Roskilde og musik to magiske størrelser, der spiller tæt sammen. Vi har Domkirken i den ene ende af skalaen og Roskilde Festival i den anden. Midt mellem har vi Danmarks Rockmuseum, øvelokalekomplekser, spillestedet Gimle, Schubertiaden, folkemusikforummet Lirum Larum og to musikskoler med lange ventelister, remser Tom Henriques op.

Som leder af Roskilde Musiske Skole er han stolt af at kunne give folkeskolernes yngste årgange det unikke musikalske tilbud.

-Det var fantastisk at kunne invitere folkeskolerne med ind i dette samarbejde, som fra kommunens side er fuldt finansieret. Skolelederne kunne med det samme se, at det er en gave for eleverne. De tog sig tid til at indplacere rytmikundervisningen i skemalægningen, selv om de alle havde travlt op til, at den nye skolereform trådte i kraft, siger lederen og tilføjer:
-Mine kolleger på kultur- og musikskolerne i hele Region Sjælland er meget misundelige på, at vi kan køre tilbuddet som en treårig forsøgsordning.
Tom Henriques indrømmer, at den anderledes undervisningsform med klasserumspædagogik stiller krav til musikskolelærerne.
-Lærerne har fået en udfordring – de skal samarbejde med folkeskolerne på nye og tidskrævende måder i klasserums-regi. Kommer arbejdet til at tage dem ekstra tid, ser vi selvfølgelig på det lønmæssige hen ad vejen, lover han.

Nye projekter på vej: Valgfag og kommende talentklasse
Knap et år efter at rytmikordningen trådte i kraft blev der lavet en evaluering af projektet på politisk plan.
-Kulturforvaltningen har spurgt på folkeskolerne, hvordan det kører. Svaret er, at det fungerer. Alle er glade. Det er besluttet at køre projektet videre de næste to skoleår, og de økonomiske bevillinger står ved magt, lyder det fra musikskolelederen.
Sammen med byens politikere og øvrige musikaktører realiserer han to andre samarbejdsprojekter mellem musik- og folkeskoler.
-Alle folkeskolerne får tilbudt en musiklærer fra én af kommunens to musikskoler til overbygningens valgfagsordning. Desuden har vi en ide om, at starte en musiktalentklasse på en skole i Roskilde i august 2016. Det bliver en 7. klasse, hvor vi samler særligt talentfulde elever fra alle kommunens folkeskoler. De børn, der ikke kan lade musikken ligge, og som investerer tid i at synge eller spille på et instrument, får ekstra musikundervisning i folkeskolen, siger han og tilføjer:
-En vigtig ting er, at hvis vi får samlet en talentklasse, skal politikere love, at den kan køre videre frem til 2019, hvor eleverne afslutter 9. klasse. Det er en forudsætning, hvis vi lokker eleverne til at opgive deres trygge folkeskole og sige farvel til kammeraterne for at gå i talentklassen.

Sådan fungerer samarbejdsprojekterne mellem musik- og folkeskoler i Roskilde
Roskilde Kommune har bevilget i alt 7,5 millioner kr. til forsøg med tre samarbejdsprojekter mellem musik- og folkeskolerne. Projekterne er

Pengene til undervisningen er fordelt mellem Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole, som stiller lærerkræfter til rådighed i forbindelse med de nye tiltag.

Rytmikundervisningen afvikles som kompagnonundervisning, hvor musikskolelæreren og folkeskolelæreren er sammen i undervisningslektionen.