Festival vil lære elever at komponere

ARKIV 06.05.2015:
For første gang kan musikskoleelever lære at komponere og opføre deres egne værker live på årets SPOR-festival for ny klangkunst, der finder sted på de århusianske scener 7.-10. maj.

Af Christine Christiansen

Unge musikere med en boblende Mozart i maven kan glæde sig til den århusianske SPOR-festival for nutidig lyd- og tonekunst, der udspiller sig fire dage i maj, fra 7. til 10. maj. Festivalen fylder 10 år i 2015, og det markerer arrangørerne ved at give en flok unge med øre for klangkunst intensive kurser i at skabe deres egne værker. SPOR New Music School hedder det nye tiltag.

”For mig er det lidt af en kæphest at kunne give børn og unge denne unikke mulighed for at prøve kræfter med at skabe musik. Det er vigtigt, at de får lov at eksperimentere med deres egne kompositioner, så de finder ud af, hvad ny musik er for en størrelse,” siger Østen Ore, der er uddannet komponist og har mange års erfaring i at formidle sit fag netop til børn og unge.

Opfører egne musikstykker
Østen Ore guider sammen med komponiststuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium musikskoleeleverne i alderen 11-15 år gennem forskellige workshops på SPOR New Music School. Deltagerne er dette år håndplukket blandt elever på Aarhus Musikskoles Talentlinje, og de unge afslutter forløbet med at opføre de nye musikstykker, de selv har skrevet.
”På workshoppen lader vi de unge møde både professionelle musikere fra Aarhus Sinfonietta og nogle af de komponister, der medvirker på festivalen,” afslører Østen Ore, der ser flere oplagte elementer i SPOR New Music School.

”Det skaber nye perspektiver og horisonter hos de unge for, hvad musik kan være. De får personlige erfaringer med, hvad man kan med sit instrument til, og de lærer at se, hvilke muligheder der kan ligge lige for – f.eks. gennem at undersøge klang, dynamik, register og andre musikalske virkemidler.”

Åbner for unge i hele regionen
Ideen med at lære de unge at udtrykke sig gennem samtidens toner og klangmuligheder har SPOR-festivalteamet haft på tegnebrættet gennem mange år. Da Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 tilbød at støtte komponistprojektet økonomisk, kunne visionen endelig blive til virkelighed.

”Længe har vi haft lyst at fokusere særligt på børn og unge ved at give dem mulighed for at bruge deres skabende kraft. Vi fik en bevilling fra Århus 2017-fonden til at starte projektet allerede i år, og den tog vi imod med stor taknemmelighed,” siger Anne Marqvardsen, der er festivaldirektør og kunstnerisk leder af SPOR-festivalen.

Det kreative initiativ stopper slet ikke ved Aarhus – i 2016 og 2017 vil SPOR New Music School brede sig ud over hele Region Midtjylland i et samarbejde med flere musikskoler. Ambitionen er at give alle regionens unge mulighed for at snuse til kompositionens kunst.

Projekt med fremtidsperspektiver
Østen Ore ser SPOR New Music School som en win-win-situation, for de komponiststuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium får også udbytte af at formidle deres viden til musikskoleeleverne.

”Ved at undervise de unge deltagere møder de studerende en pædagogisk virkelighed. På SPOR New Music School kan de teste deres undervisningskompetencer og søsætte formidlingsprojekter. Vi skaber et kreativt rum, som løbende kan udbygges, og de motiverede elever kan få mere undervisning i fremtiden.”

En essentiel ting er, at de konservatoriestuderende opfatter sig selv som vejledere ved at give de unge workshop-deltagere lov at arbejde selvstændigt, understreger Østen Ore.

”Undervisernes opgave er at lære eleverne at tænke som komponister, så de bliver i stand til at arbejde med kreative processer og skabe musik på egen hånd. Elevernes ejerskab af resultatet er vigtigt, og derfor skal de tage alle kreative beslutninger selv, mens de erfarne komponister skal gøre dem bevidste om de valg, de træffer.”

Et adgangskrav for eleverne, der deltager på SPOR New Music School, er, at de møder op med åbne sind.

”De behøver ikke at være genier på forhånd – bare de har den grundlæggende interesse for at skabe musik. Det er heller ikke så vigtigt, hvilken musikgenre eleverne repræsenterer. Det primære er, at de er åbne for at eksperimentere og gå på opdagelse i nye musikalske verdener,” siger komponisten.

Komponistforening støtter
Dansk Komponist Forening bakker varmt op om SPOR New Music School og kaster endda ekstra penge efter projektet.

”Vi er gået ind som samarbejdspartnere og støtter tiltaget økonomisk, for SPOR New Music School ligger helt i tråd med det fokus, foreningen har på børns møde med musikken. Derfor er det et naturligt projekt for os at involvere os aktivt i,” siger Sine Tofte Hannibal, der er daglig leder af Dansk Komponist Forening.

Overordnet er det vigtigt at give børn og unge muligheden for at arbejde med den side af sig selv, der hedder at skabe, påpeger hun:
”Hvis unge i denne aldersgruppe, der i forvejen spiller et instrument eller synger, får mulighed for selv at komponere, kan det styrke deres glæde ved at udøve musikken. Det skabende er et vigtigt supplement til det at udtrykke sig instrumentelt.”

Især i den klassiske klangverden lægger man pr. tradition mest vægt på at reproducere de ældre mestres musik. Her kan SPOR New Music School gøre en forskel hos de unge musikere.


”Vi kan åbne sanserne hos en ny målgruppe ved at vise dem, at man også selv kan frembringe nye musikværker, når man spiller et klassisk instrument. På det punkt forudser vi, at SPOR New Music School kan gøre en væsentlig forskel,” siger Sine Tofte Hannibal.

Fakta om SPOR 2015 – festival for nye toner