DAMUSA-formand: Penge til efteruddannelse, tak

ARKIV 18.03.2015:
Per Krogh Hansen, formand for DAMUSA, er enig med Bente Dahl om mange af anbefalingerne fra projektstøtteudvalget for musik under Statens Kunstfond. Men reformer koster en stor indsats og kroner, siger han i en kommentar:

Det bliver fantastisk, når alle folkeskoler igen får egne kor og orkestre. Sådan husker Bente Dahl, at det var engang. Det var, da hun selv var underviser på en musikskole og samarbejdede med folkeskoler. Nu er hun formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, og forleden uddybede hun på damusa.dk de seks aktuelle anbefalinger, som udvalget er kommet med. De seks anbefalinger skal løfte musikskoleområdet, og Bente Dahl slår til lyd for, at alle skal hjælpe med det løft.

Ja tak, siger vi fra Dansk Musikskolesammenslutning. Musikskolerne er i gang, og de fortsætter gerne det gode arbejde. Derfor er vi også glade for, at Bente Dahl siger:

”Vi skal have nogle efteruddannelsespakker på banen til både musik- og folkeskolelærerne, så de kan løfte de pædagogiske opgaver.”

Efteruddannelse af musikskolernes lærere er nødvendig, og det skal der sættes midler af til, også selvom kulturminister Marianne Jelved på et møde med DAMUSA, DMKL og DMpF netop har sagt, at der ikke er flere midler at komme efter.

Til hende og andre politikere vil vi fra DAMUSA sige: I har sat en reform i gang og besluttet, at folkeskoler og musikskoler skal samarbejde. Det indebærer nye og ekstra aktiviteter, og udvikling opstår ikke af den blå luft. Der er ikke økonomi til efteruddannelse indenfor de givne bevillinger. Hvis området ikke tilføres midler, vil det gå ud over den gode undervisning af vores børn.

Det er også en af grundene til, at vi opfordrer til, at statens økonomiske engagement bibeholdes i uændret form, således at midlerne stadig går direkte til musikskolen. Vi vil nemlig gerne være sikre på, at pengene går til børn og unges musiktilbud og ikke til kommunal lapning af huller i asfalten.

Bente Dahl er bekymret over, at mange børn ikke kender til musikskolernes tilbud. Det gør de måske heller ikke i dag, men også det vil ændre sig, når musikskoler og folkeskoler over hele landet kommer til at arbejde tættere sammen.

I øvrigt underviser mange musikskoler allerede på mange adresser, og hvor behovet er i folkeskoler – f.eks. i socialt udfordrede boligområder med mere. Det kender vi fra musikskolernes undervisning i eksempelvis Aarhus, Høje Kolstrup ved Aabenraa og andre gode eksempler.

Det er alt sammen med til at udbrede musik og kultur til flere børn. Det har mange musikskoler med succes gjort i adskillige år. De målretter deres tilbud til børn og unge på mange lokaliteter, så musikskolerne har for længst taget hul på fremtiden.

Formanden for projektstøtteudvalget, Bente Dahl, opfordrer forældre over hele landet til at komme på banen og minde de lokale politikere om, at musikskolen er et indsatsområde, de skal prioritere. Vi er enige. Vi er på banen, og kan kun opfordre endnu flere forældre til at tage taktstokken op i alle landets kommuner. Det er jer, der ved, hvor stor glæde jeres børn har af at lære at spille et instrument og synge i musikskolens kor. Og vi er enige med Bente Dahl, når hun siger, at ”Samfundet, vi alle, og ikke mindst børn og unge, får på sigt utroligt stort udbytte af at gøre musikken mere tilgængelig for børn og unge.” Husk at sige det til jeres lokale politikere, så de også har det i baghovedet, når budgetterne skal lægges.