Beslutningsreferat - ekstraordinær generalforsamling

Beslutningsreferat ved ekstraordinær generalforsamling i Danske Musik- og Kulturskoler 1. marts kl. 10.00-12.30, Park Hotel, Middelfart

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Lars-Ole Vestergaard

Stemmetællere: Troels, Thomas, Ulrik, Jens

Referent: Rasmus Byg

Generalforsamling indkaldt lovligt.

Antal stemmeberettigede: 52

 • Orientering om interimbestyrelsens arbejde.

Anja (Formand) orienterer.

DMKL og DAMUSA forsøgt nedlukket ordentligt og juridisk forsvarligt (lukning af sekretariater, afslutning af regnskaber, jura, sikring af viden, arkiv, m.m.)

Opbygning af ny forening med bred medlemskreds samt god økonomistyring og styr på jura. Skabe det bedst mulig udgangspunkt for den nye bestyrelse fra 1. marts 2019.

95 ud af 96 skoler er blevet medlem af DMK

Anja afslutter med at fortælle om hendes tanker omkring den nye forening – både nu og i fremtiden.

 • Orientering om de afsluttede regnskaber for DMKL og DAMUSA

Anja orienterer.

Begge regnskaber er blevet revideret og godkendt af interimbestyrelsen.

 • Indkomne forslag

Der er ikke modtaget indkomne forslag

 • Interimbestyrelsens anbefalinger til den kommende bestyrelse vedr. handleplaner for det kommende år

Interimbestyrelsens anbefalinger bygger bl.a. på ønsker/anbefalinger fra medlemmer af de tidligere foreninger (DMKL og DAMUSA). Fokus på både ekstern og internt arbejde.

Finde god balance mellem lokale og nationale opgaver.

Sørge for gode rammer på musik- og kulturskoler.

Have fokus på fortsat samarbejde mellem samrådsformænd og den nye bestyrelse.

Have fokus på nationale kulturpolitiske aspekter.

DMK skal sætte sit fingeraftryk på den kommende musikhandlingsplan.

 • Budget for 2019

Anja fremlægger budget for 2019 samt BO-år 2020 og 2021.

Lille forventet stigning i indtægter fra 2019 til 2020 og 2021 forklaret.

Budget for 2019 godkendt.

Ny bestyrelse præsenteret.

 • Valg af formand

Kandidaterne Thomas Winther og Nina Ulf Jørgensen fremlægger deres tanker omkring formandsposten og opgaverne i den nye forening.

Kandidaterne svarer på spørgsmål fra medlemmerne.

Nina Ulf Jørgensen: 12 stemmer

Thomas Winther: 40 stemmer

Blank: 0

Thomas Winther valgt som formand for DMK indtil november 2020, hvor der skal være genvalg.

 • Valg af intern revisor

Ulla Clausen valgt som revisor.

 • Arkiv • Copyright 2019

 • linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram