Indkaldelse til generalforsamling


Til alle musik- og kulturskoler i Danmark

Den nystiftede forening Danske Musik- og Kulturskoler indkalder hermed som tidligere varslet til ekstraordinær generalforsamling:

Fredag 1. marts 2019 kl. 10.00-13.00 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Ved denne lejlighed tiltræder den nyvalgte bestyrelse, der vælges formand, diskuteres fremtidsplaner og visioner og vedtages budget for 2019. Det er med andre ord endnu en vigtig og spændende begivenhed i den proces, der har ført frem til stiftelsen af én samlende landsforening for musik- og kulturskoleområdet i Danmark.

Tilmelding, pris og forplejning

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for foreningens medlemmer. Øvrige betaler kr. 220,- for deltagelsen.

I dagens forplejning indgår kaffe/the/morgenbrød samt frokost kl. 12.30 efter generalforsamlingen.

Tilmelding senest 25. februar via dette link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBO-VkFfVANqZHcIeQTc9SEz8px1PzSwEW88xxLmsGbBwypg/viewform?usp=sf_link

Deltagere

Indkaldelsen sendes til alle musik- og kulturskoler i Danmark, idet alle er velkomne til generalforsamlingen. Dog er det kun medlemsskolerne, der har stemmeret til generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og stemmetællere

2) Orientering om interimbestyrelsens arbejde

3) Orientering om de afsluttede regnskaber for DMKL og DAMUSA

4) Indkomne forslag

5) Interimbestyrelsens anbefalinger til den kommende bestyrelse vedrørende handleplaner for det kommende år

6) Budget for 2019

7) Valg af formand

8) Valg af intern revisor 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram